Welcome to Xiangtou Jintian New Material

CnEn|0737-2223299

Home > Join > Recruitment

新材招聘 社会招聘 校园招聘
Job TitleRecruitment numberJob CategoriesTimeDetails
高级研发机械工程师12 4人技术类2018-05-28Detaile >
高级研发机械工程师333 3人技术类2018-05-28Detaile >
Job TitleRecruitment numberJob CategoriesTimeDetails
高级研发机械工程师 4人技术类2018-05-29Detaile >
Job TitleRecruitment numberJob CategoriesTimeDetails
测试2w 0人2018-05-31Detaile >
测试 0人2018-05-31Detaile >
1121123131 0人2018-05-31Detaile >
高级研发机械工程师444 5人技术类2018-05-29Detaile >